Oznaka: hidro-elektrana

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana?Prema srpskom pravopisu pravilno je hidroelektrana.Prefiks hidro- se uvek piše spojeno u složenicama. Ovaj prefix znači voda, vodeni. Npr. hidrografija, hidrosistem, hidrocentrala, hidroeletrana…Primeri u rečenicama:Većina ljudi ne želi da se ovde izgradi hidroelektrana.Da li će ovde biti izgrađena hidroelektrana?Hej, pa ovde je hidroelektrana!

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana?Pravilno je hidroelektrana.Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hidroavion, hidrosistem, hidromehanika…