Oznaka: hidro-elektrana

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana? Prema srpskom pravopisu pravilno je hidroelektrana. Prefiks hidro- se uvek piše spojeno u složenicama. Ovaj prefix znači voda, vodeni. Npr. hidrografija, hidrosistem, hidrocentrala, hidroeletrana… Primeri u rečenicama: Većina ljudi ne želi da se ovde izgradi hidroelektrana. Da li će ovde biti izgrađena hidroelektrana? Hej, pa ovde je hidroelektrana!

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana? Pravilno je hidroelektrana. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavlјaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hidroavion, hidrosistem, hidromehanika…