otprilike ili od prilike

Kako se piše otprilike ili od prilike?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.

Ukoliko želimo da kažemo da je nešto približno, onda koristimo prilog otprilike. Npr. otprilike ima deset metara. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.

Od prilike se piše odvojeno kada se koristi u doslovnom značenju.

Primeri u rečenicama:

Sve to zavisi od prilike do prilike.

Čini mi se da tu ima otprilike deset kilograma trešanja.

Da li možeš otprilike da proceniš koliko ovde ima kila?