Oznaka: elemenat

elemenat ili element

Kako se piše elemenat ili element?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju.Kada se u rečima stranog porekla nađe suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.Primeri u rečenicama:Periodni sistem elemenata mi je oduvek bio interesantan.Koji element kupuješ?Element koji mi je potreban ne mogu naći ovde.