ukoliko ili u koliko

Kako se piše ukoliko ili u koliko?

Oba oblika su ispravna, u zavisnosti od funkcije u rečenici.

Ukoliko želimo da dodamo prilog u rečenicu, tada ćemo pisati ukoliko.

Ako nam je namera da koristimo predlog u uz reč koliko, tada ove dve reči pišemo odvojeno.

Ako niste baš najbolje shvatili ovo pravilo srpskog jezika, pogledate sledeće primere u rečenici:

Ukoliko me budete pažljivo slušali, lako ćete shvatiti suštinu današnje lekcije.

Ukoliko niste sigurno, razmislite neko vreme pa nam se javite.

U koliko sati počinje predstava?

Pitali su me u koliko saksija da posade cveće, rekao sam im da pitaju tebe.