Oznaka: biologija

Kviz Životinjsko carstvo

Draga deco, danas ćemo se malo zabaviti sa zanimljivim kvizom o životinjama. Uključićemo svoja znanja o različitim vrstama životinja, njihovim karakteristikama i ponašanjima. Kviz će sadržati 10 pitanja sa 3 odgovora pod a, b i c. Vaš zadatak je da odaberete tačan odgovor i da vidimo koliko dobro poznajemo životinje. Spremni ste? Počinjemo!

ADAPTIBILNOST

Šta je ADAPTIBILNOST? Šta znači ADAPTIBILNOST? ADAPTIBILNOST (latinski adaptation prilagođavanje), u biologiji se odnosi na sposobnost i mogućnost za prilagođavanje. Adaptibilan, sposobnost da se prilagođava.

AGAMOSPERMIJA

Šta je AGAMOSPERMIJA? Šta znači AGAMOSPERMIJA? AGAMOSPERMIJA, od grčke reči, a što znači bez, gamos što znači brak i sperma što znači seme. Koristi se u biologiji i označava stvaranje semena bez oplođenja.