Oznaka: štaviše

čak štaviše ili čak ili štaviše

Kako se piše čak štaviše ili čak ili štaviše? “Čak” i “štaviše” su sinonimi i oba se koriste u značenju “još više” ili “još dodatno”. Međutim, upotreba reči “čak štaviše” predstavlja pleonazam, što znači da su obe reči suvišne i da bi bilo dovoljno koristiti samo jednu od njih. Primeri korišćenja u rečenici: On je čak i dalje zainteresovan […]