Oznaka: rad

ADAPTIVAN

Šta je ADAPTIVAN? Šta znači ADAPTIVAN?ADAPTIVAN latinski adaptare prilagodljiv.Adaptivan znači prilagodljiv određenim, novonastalim uslovima, na primer života, za rad, vremenskim, itd.