Oznaka: prkosan

prkosan ili prkostan

Kako se piše prkosan ili prkostan?Prema srpskom pravopisu pravilno je prkosan.Značenje ove reči je neposlušan, teško savladiv, nedisciplinovan…Imenica glasi prkos, gde glas te ne postoji u ovoj reči, tako da pridev u muškom rodu glasi prkosan, u ženskom glasi prkosna, a u srednjem glasi prkosno.Primeri u rečenicama:Jelenko je prkosan čovek.Da li je ona prkosna?Pazi da […]