Oznaka: prilagođavanje

prilagođivanje ili prilagođavanje

Kako se piše prilagođivanje ili prilagođavanje?Pravilno se piše prilagođavanje.Ova imenica izvedena je iz glagola prilagoditi.Sinonimi za reč prilagođavanje su adaptacija, navikavanje itd.Koristimo je kada želimo naglasiti da se neko ili nešto snalazi u novonastaloj situaciji, u novim uslovima sredine.Primeri u rečenici:Prilagođavanje je proces koji za nekoga traje kratko, a za nekoga dugo.Preživljava onaj ko se […]