nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan?

Prema pravilima srpskog jezika, oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici.

Ako želimo da opišemo brojnost, koristićemo obliknijedan.

Primeri u rečenici:

Nijedan nije u pravu.

Nijedan oblik ne odgovara kalupu.

Ako ipak želimo da naglasimo da nijedan od dva subjekta nisu izvršili neku radnju, onda ćemo ni pisati odvojeno.

Primeri u rečenici:

Ni jedna ni druga opcija mi ne odgovara.

Ni jedan ni drugi ni treći paket ne sadrže sve što nam je potrebno.