najjači ili najači

Kako se piše najjači ili najači?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše najjači.

Kod oblika superlativa prideva i priloga koji počinju glasom j nema uprošćavanja suglasničkih grupa, npr: najjasniji, najjužniji, najjednostavniji itd.

Primeri u rečenicama:

On je najjači borac u timu.

Uh, to je najjača pesma!

Da li su oni najjača firma u okrugu?