Oznaka: pravopis veliko slovo

VELIKO SLOVO

Velikim početnim slovom pišu se:⎯ Prva reč u rečenici (Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovek ne može nagledati.Kameni most je lep, visok i vitak.)⎯ Lična imena, prezimena i nadimci (Ratko, Petar, Ivo Andrić, Sava Šumanović, DušanSilni, Šćepan Mali, Jovan Jovanović Zmaj)⎯ Posebna imena životinja (Šarac (konj), Jablan (bik), Munja, Lesi (psi), Toša (mačak)⎯ […]