VELIKO SLOVO

Velikim početnim slovom pišu se:
⎯ Prva reč u rečenici (Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovek ne može nagledati.
Kameni most je lep, visok i vitak.)
⎯ Lična imena, prezimena i nadimci (Ratko, Petar, Ivo Andrić, Sava Šumanović, Dušan
Silni, Šćepan Mali, Jovan Jovanović Zmaj)
⎯ Posebna imena životinja (Šarac (konj), Jablan (bik), Munja, Lesi (psi), Toša (mačak)
⎯ Verska i mitološka imena (Perun, Jynumep, Zevs)
⎯ Imena pripadnika pojedinih naroda (Srbin, Crnogorac, Rumun, Poljak, Ciganin)
⎯ Imena stanovnika država, pokrajina, gradova i sela (Amerikanka, Vojvođanin,
Beograđanin, Dobrušanin)
⎯ Imena kontinenata, država, pokrajina, gradova i sela (Azija, Evropa, Švedska, Kosovo,
Smederevo, Trnava) Ako su imena država i naselja višečlana (ona koja se sastoje iz dve
ili više reči), svaka reč se piše velikim slovom (Savezna Republika Jugoslavija, Južna
Amerika, Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, Vrnjačka Banja, Donji Mila-novac,
Velika Drenova, Petrovac na Mlavi)
⎯ Imena okeana, mora, jezera, reka, planina, nizija, nebeskih tela i drugih geografskih
pojmova (Pacifik. Balaton, Mars, Avala, Mopaea, Dunav. Lim…) U višečlanim imenima
samo se prva reč piše velikim slovom, ostale malim (Tihi okean, Jadransko more,
Skadarsko jezero, Žutpa reka, Stara planina, Popovo polje, Balkansko poluostrvo,
Panonska nizija, Kumova slama, Velika kola). Oba dela takvog dvočlanog naziva treba
pisati velikim slovom samo ako je druga reč vlastita imenica (Beli Drim, Zapadna
Morava, Velika Mopaea). Kada je prvi deo dvočlanog naziva pridev koji ne ulazi u
naziv tačno određenog geografskog pojma, taj se prndev piše malim slovom (zapadna
Srbija (zapadni deo Srbije), jugoistočna Azija)
⎯ Imena nebeskih tela (Mesec, Sunce, Mars, Zemlja (ali: Iznad grada se pojavio mlad
mesec) Gazili smo no vlažnoj zemlji — malim slovima kada su upotrebljeni u značenju
zajedničke i gradivne imenice). U višečlanim imenima nebeskih tela samo se prva reč
piše velikim slovom (Velika kola, Kumova slama, Mali medved, Mlečni put…)
⎯ Nazivi istorijskih događaja, ratova, pobuna, revolucija (Prvi srpski ustanak, Oktobarska
revolucija, Sremski front, Mojkovačka bitka, Drugi svetski rat (samo se prva reč piše
velikim slovom)). Kajmakčalan, Kocoeo, Hepemea, Vaterlo (misli se na bitke, a
imenovane su geografski). Ali; u slobodnom opisnom kazivanju nazivi ratova pišu se
malim slovom tursko-austrijski rat, oba balkanska rata, doba krstaških ratova…
⎯ Nazivi ustanova, preduzeća, društava, kongresa, konferencija i slično („Jugopetrol”,
„Energogas”, „Kolo”). Ako je naziv višečlan, samo se prva reč piše velikim slovom,
ostale malim, sem vlastitih imenica u tom višečlanom nazivu (Srpska akademija nauka i
umetnosti. Matica srpska. Udruženje književnika Srbije, Jugoslovensko dramsko
pozorište, Mesna zajednica „Mihajlovac”, Opština Novi Beograd, Organizacija
ujedinjenih nacija ili Ujedinjene nacije)
⎯ Nazivi umetničkih dela, novina i časopisa, filmova i slično („Seobe”, „Neven”,
„Gorski vijenac”, „Orlovi rano lete”, „Bašta sljezove boje”, „Književne novine”

„Male novine”, „Lovac na jelene” (film), „Majka” (skulptura I. Meštrovića),
„Suncokreti” (slika Van Goga), „Mislilac” (Rodenova skulptura)). Ako je naziv
višečlan, samo se prva reč piše velikim slovom, ostale malim, sem vlastitih imenica u
tom višečla-nom nazivu („Labudovo jezero” (balet P. I. Čajkovskog), „Raspeće
Hristovo” (freska), „Uspenje Bogorodice” (freska)).
⎯ Imena ulica. U nazivima ulica i trgova samo se prva reč piše velikim početnim slovom,
a od ostalih reči samo one koje su vlastita imena. Ulica požeška, Ulica Vasina (bolje:
Požeška ulica, Vasina ulica), Ulica kneza Višeslava, Ulica srpskih vladara, Ulica Pere
Todorovića, Ulica breza, Bulevar vojvode Pušnika, Trg žrtava fašizma, Trg
oslobođenja.
⎯ Imena gradskih četvrti i delova naselja (Terazije. Dorćol, Vračar…). Ako je naziv
višečlan, samo se prva reč piše velikim slovom, ostale malim, sem vlastitih imenica u
tom višečlanom nazivu (Banovo brdo, Savski venac, Sportski centar, Pionirski grad,
Novi Beograd)
⎯ Imena praznika i bogomolja (Božić. Uskrs, Bajram, Đurđevdan Studenica, Žiča.
Sopoćani). Ako je ime višečlano, samo se prva reč piše velikim slovom, ostale malim,
sem vlastitih imenica u tom nazivu (Prvi maj, Dan pobede, Sveti vračevi (praznik),
Đurđevi stupovi (manastir), ali Visoki Dečani, zato što je druga reč vlastita imenica).
Pridevi izvedeni od tih imena pišu se malim slovom: božićni, prvomajski, uskršnji
⎯ Posebna imena pojedinačnih građevina, objekata i kulturnih spomenika („Gazela”
(most), Biljarda (muzej na Cetinju), Kapetan-Mišino zdanje, Spomenik neznanom
junaku, Kineski zid, Čuveni brod „Galeb” postao je turistička atrakcija).
⎯ Prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima -ov, -ev, -in (Markov,
Jankov, Milošev, Ljubišin, Ankin, Avalin (vrh), Moravina (pritoka)).