Oznaka: pravilno

aluminijum ili aluminium

Kako se piše aluminijum ili aluminium?Pravilo se piše aluminijum.Primeri reči aluminijum u rečenicama:Cene aluminijuma u Srbiji su veoma niske.Otkup aluminijuma i reciklaznih materijala.Kazu da je sodabikarbona najbolja bez aluminijuma.

NAVODNICI („ ”)

Navodnicima se obeležava:⎯ upravni govor (doslovno navođenje tuđih reči i rečenica): Naša razredna nam brižno ponavlja: „Ko redovno uči, ne plaši se ispita.” „Ne plaši se ispita ko redovno uči.” brižno nam ponavlja razredna.⎯ nazivi knjiga, časopisa, listova, umetničkih dela, klubova, hotela, brodova i slično: Pročitala sam „Baštu sljezove boje” (zbirka pripovedaka B. Ćopića). Redovno […]

TAČKA I ZAPETA ILI TAČKA I ZAREZ (;)

Tačka i zapeta predstavlja razdvojeni znak slabiji od tačke, a izrazitiji od zapete. Tačka i zapeta se stavlja:⎯ između rečenica koje su tešnje povezane, tako da se međusobno dopunjuju i ističu: Seljaci se sve više zbijaju oko guslara, ali bez najmanjeg šuma; dah im se ne čuje. Noć se spustila; lepa jesenja noć.⎯ pri razdvajanju […]

TAČKA (.)

Tačka se stavlja: na kraju rečenice, kao završene misaone celine: Počela je školska godina. Milan nije došao.iza skraćenica: o.m. (ovog meseca), o.g. (ove godine), itd. (i tako dalje), i sl. (i slično), uč. (učenik), prof. (profesor).kada se redni brojevi pišu arapskim ciframa: Petar Petrović Njegoš je rođen 1. XI 1813. godine. Na56. strani nitanke je […]