odseći ili otseći

Kako se piše odseći ili otseći?

Prema srpskom pravopisu pravilno je odseći.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Da li ćeš i meni odseći parče torte?

Molim te, potrudi se da mi odsečeš komad kolača!

On je odsekao grane starog drveta.