Oznaka: potpredsednik

potpredsednik ili podpredsednik

Kako se piše potpredsednik ili podpredsednik? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpredsenik. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t). Primeri u rečenicama: Ko je potpredsednik naše države? Potpredsenik živi na Dedinju. Poznajem potpredsednika lično.

potpisati ili podpisati

Kako se pravilno piše potpisati ili podpisati? Pravilno se piše potpisati. Ovo je jedan od najtipičnijih primera za glasovnu promenu jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ova glasovna promena podrazumeva da će zvučni glas koji se nalazi na prvom mestu preći u svoj bezvučni par koji se nalazi da drugom mestu i obrnuto. U ovom primeru je […]