koordinacija ili kordinacija

Kako se piše koordinacija ili kordinacija?

Ispravno je samo koordinacija.
Reč je o udvojenom volaku o koji se ne gubi kako ne bi došlo do zabune u značenju reči.
Tako će i u rečima koordinator, koordinirati i sl.

Reć iz srednjovekovnog latinskog coordinatio, što znači uređivanje, usklađivanje, usaglašavanje.

Primeri u rečenicama:

Neophodan je neko ko će biti zadužen za organizaciju i koordinaciju poslova.

Naš zadatak je koordinacija radova u firmi.

Potrebne su koordinacija i saradnja kako bi pregovori bili uspešni.