Oznaka: postan

postan ili posan

Kako se piše postan ili posan? Prema srpskom pravopisu pravilno je postan.Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (posna, posno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je postan.Isto pravilo važi kada se slovo t nađe u suglasničkim grupama stl, stlj, štn, tako da dolazi […]