besniji ili bešnji?

Kako se piše besniji ili bešnji?

Piše se bešnji.

Komparativ prideva besan glasi bešnji, a superlativ najbešnji.
Na gramatičku osnovu reči besn- dodaje se sufiks -ji. Dobija se oblik (besnji) u kojem dolazi do Jotovanja. U nastaloj reči (besnji) dolazi do druge alternacije, Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kojoj dentalno S, ispred palatalnog Nj, prelazi u palatalno Š.

Primeri:

Kada smo razbili lampu, otac je postajao sve bešnji i bešnji.
Sada je besan, ali, ako postane još bešnji, to neće biti dobro.
Juče su se toliko su se svađali, da se nije znalo ko je bio bešnji.
On ume da bude vrlo nezgodan i mislim da se bešnji čovek od njega nije rodio.