Oznaka: perfekat

perfekat ili perfekt

Kako se piše perfekat ili perfekt? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba upotrebljavaju u svakodnevnom govoru. Ova reč je stranog porekla. Umetanjem nepostojanog a razdvaja se suglasnička grupa kt, što nije obavezno. Ostali padeži ostaju nepromenjeni. padež jednina množina nominativ perfek(a)t perfekti genitiv perfekta perfekata dativ perfektu perfektima akuzativ […]