peteljci ili peteljki

Kako se piše peteljci ili peteljki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati peteljci, dok u genitivu množine pravilno je peteljki.

U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.

Padežjedninamnožina
Nominativpeteljkapeteljke
Genitivpeteljkepeteljki/peteljaka
Dativpeteljcipeteljkama
Akuzativpeteljkupeteljke
Lokativpeteljcipeteljkama
Vokativpeteljkopeteljke
Instrumentalpeteljkompeteljkama

Primeri u rečenicama:

Na peteljci je rastao sladak plod.

Šta je na toj peteljci?

Hej, otkini peteljku!