Oznaka: pauci

pauci ili paukovi

Kako se piše pauci ili paukovi?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Imenica pauk ima dvojnu množinu koju možete videti u tabeli po padežima.PadežjedninamnožinaNominativpaukpauci/paukoviGenitivpaukapauka/paukovaDativpaukupaucima/paukovimaAkuzativpaukapauke/paukoveLokativpaukupaucima/paukovimaVokativpaučepauci/paukoviInstrumentalpaukompaucima/paukovimaPrimeri u rečenicama:Bojim se da ovde ima previše paukova!Ah, hoće li otići ovi pauci?Paukovi ga plaše.