Oznaka: ovlašćen

ovlašćen ili ovlašten

Kako se piše ovlašćen ili ovlašten?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ovlašćen.Glagol ovog trpnog prideva glasi ovlastiti.Kada se glagoli završavaju na nastavak –stiti, trpni pridevi se mogu završavati samo na  –šćen (npr. čistiti-čišćen), – šten (pustiti-pušten) ili mogu posedovati oba oblika kao pravilna (ovlastiti- ovlašćen, ovlašte ; uprostiti-uprošćen, […]