Oznaka: opet Jovo nanovo

opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo

Kako se piše opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo? Prema srpskom pravopisu pravilno je opet Jovo nanovo. Vlastista imena i prezimena kada se upotrebljavaju figurativno, uvek se pišu velikim početnim slovom. Npr. to su Robinzoni modernog vremena. Primeri u rečenicama: A od ponedeljka opet Jovo nanovo! Sve će proći, pa će od oktobra biti […]