Oznaka: odskakajući

odskačući ili odskakajući

Kako se piše odskačući ili odskakajući? Prema srpskom pravopisu pravilno je odskačući. Infinitiv ovog glagola glasi odskakati. Glagolski prilog sadašnji se gradi od trećeg lica množine prezenta (odskaču) i dodaje nastavak –ći, te dobijamo oblik odskačući. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne […]