Oznaka: nisko kaloričan

niskokaloričan ili nisko kaloričan

Kako se piše niskokaloričan ili nisko kaloričan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niskokaloričan. Ako se prilog kao prva sastavnica, složen s pridevom, posebno ne naglašava, piše se spojeno: visokouvaženi, gorepomenuti, niskoplasiran, srednjerazvijen itd. Primeri u rečenicama: Ja jedem isključivo niskokaloričnu hranu. Da li je taj jogurt niskokaloričan?