beta zraci ili beta-zraci

Kako se piše beta zraci ili beta-zraci?

Piše se beta zraci.

Spojevi u kojima je prvi deo, tj. slovni simbol (β) , zamenjen rečju, pišu se odvojeno (beta zraci).
U slučajevima kada je umesto reči upotrebnjen jednostavni simbol, piše se crtica (βzraci).

Primeri u rečenici:

Beta zraci su negativno naelektrisani zraci i nazivaju se beta čestice
Tokom radioaktivnog beta raspada, javljaju se beta zraci.
Alfa i beta zraci su čestice suprotnog naelektrisanja i različite mase.
Slobodni neutron može se raspasti emitovanjem alfa i beta zrakova.

β-zraci velike brzine mogu posedovati energiju do 25 megaelektrovolti.
β-zraci su brzi elektroni koje emituje atom radioaktivnog elementa
Nemaju svi β-zraci istu energiju, ona se kreće od nule, pa do nekih maksimalnih vrednosti.
Ispitivanja su pokazala da se β-zraci ponašaju slično katodnim zracima.