Oznaka: ni sa kim

ni sa kim ili sa nikim

Kako se piše ni sa kim ili sa nikim?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni sa kim. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama:Neću ići […]

ni za šta ili nizašta

Kako se pravilno piše ni za šta ili nizašta?Oba oblika su ispravna. Piše se, dakle, i jedno i drugo, ali su značenja različita.Prilog nizašta se piše kao jedna reč kada znači bezrazložno, bespotrebno.Kada je reč ništa razdvojena predlogom, piše se odvojeno, a značenje se ne menja. Dodatni primeri koji se pišu na isti način: ni […]