Oznaka: ni sa kim

ni sa kim ili sa nikim

Kako se piše ni sa kim ili sa nikim? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni sa kim. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama: […]

ni za šta ili nizašta

Kako se pravilno piše ni za šta ili nizašta? Oba oblika su ispravna. Piše se, dakle, i jedno i drugo, ali su značenja različita. Prilog nizašta se piše kao jedna reč kada znači bezrazložno, bespotrebno. Kada je reč ništa razdvojena predlogom, piše se odvojeno, a značenje se ne menja. Dodatni primeri koji se pišu na […]