Oznaka: ni na koga

ni na koga ili na nikoga

Kako se piše ni na koga ili na nikoga? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni na koga. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama: […]