odsto ili posto

Kako se piše odsto ili posto?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Odsto se piše uz broj i ne pravi se razmak između broja i procenta (%). Npr. 50%, 25%, 30%.

Primeri u rečenicama:

Za koliko posto je sniženo?

Obrati pažnju, sve je sniženo pet odsto!

Otišla je da kupi haljinu, jer je bila snižena pedeset posto.