Oznaka: naručbenica

narudžbenica ili naručbenica

Kako se piše narudžbenica ili naručbenica?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše narudžbenica. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan (naruč- + -benica), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas č preći u svoj parnjak dž. Takvi su i […]