grizen ili grižen

Kako se piše grizen ili grižen?

Prema srpskom pravopisu pravilno je grizen.

Glagol glasi gristi. Pridev se gradi tako što se na osnovu griz- dodaje nastavak –en (a ne -jen).

Primeri u rečenicama:

Ova cucla je grizena.

Da li je ovaj papir grizen ili mi se čini?

Ah, opet je ovo sve grizeno!