Oznaka: naopačke

naopačke ili naopako

Kako se piše naopačke ili naopako? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ovo su dubleti. Značenje reči naopačke ili naopako je obrnuto, u obrnutom položaju, kako ne treba, pogrešno postavljeno… Primeri u rečenicama: Sve je krenulo naopačke! Jesi li ti to obukla majicu naopako? Sve što je nacrtao visilo je naopačke.