Oznaka: naočali

naočare ili naočari

Kako se piše naočare ili naočari?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika su ravnopravna, a Rečnik Matice srpske priznaje čak i oblike naočale i naočali. S tim što naočare su ženskog roda u množini, a naočari su i ženskog i muškog roda množine. Primeri u rečenicama:Kupila sam nove naočare za sunce.Hoćeš […]