belešci ili beleški?

Kako se piše belešci ili beleški?

Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
U dativu i lokativu jednine imenica beleška dolazi do glasovne alternacije Sibilarizacije, u kojoj velarno K prelazi u palatalno C.
U genitivu množine ne dolazi do alternacije, pa se piše beleški. U ovom padežu pravilan je i oblik beležaka. Pravopis srpskoga jezika Matice srpske za genitiv množine navodi samo oblik beležaka. U Rečniku SANU, Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna i jednotomnom Rečniku Matice srpske navodi se i oblik beleški.

Primeri:

Pronašla sam odgovore u jednoj svojoj belešci.
U Marijinoj belešci se svašta može pročitati.
Koja je najkorisnija od ovih beleški?
Iz njegovoh beleški smo svi učili.