Oznaka: na zdravlje

nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nazdravlje u funkciji priloga, odnosno uzvika, kada se nekome čestita ili kad neko kine kaže se nazdravlje u smislu neka ti je dobro zdravlje. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, npr: Moraš da pripaziš na zdravlje.Primeri u rečenicama:Apćiha!Nazdravlje!Zašto kažemo „nazdavlje“ kada […]

nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje?Piše se i jedno i drugo. Ako se upotrebljava kao prilog ili uzvik, piše se spojeno, nazdravlje. Prilog zauzvrat spada u složene prideve, nastale slaganjem predloga i imeničkog oblika. Ovako napisana reč ima novo značenje. Tako se piše i uzdravlje. Ako bismo imenicu zdravlje menjali po padežima, u lokativu […]