Ivičin ili Ivicin

Kako se piše Ivičin ili Ivicin?

Piše se Ivičin

Ovde imamo alternaciju c:č. Prisvojni pridev od imenica koje se završavaju na –ica će imati sufiks -ičin.  

Na primer: kuvarica – kuvaričin, Milica – Miličin, Zorica – Zoričin, kraljica – kraljičin