Oznaka: KVANTNA

KVANTNA MEDICINA

Šta znači kvantna medicina? Kvantna medicina spada u holističku medicinu. Ona je zasnovana na znanjima kvantne fizike, istočne i zapadne medicine i bioelektronike. U kvantnoj medicini koriste se aparati kojima je moguće registrovati poremećaje energetskih tokova u organizmu, pri čemu je moguće prepoznati bolest u njenom početnom stadijumu i lečiti je na vreme.