Oznaka: kada se koristi crtica

CRTICA (-)

Kako se koristi Crtica (-) i kadaCrtica se stavlja:⎯ između delova polusloženica: U Herceg-Novom ce, no tradiciji, održava praznik mimoze. Redovno posećuje auto-trke.⎯ između dvostrukih ženskih prezimena: Milena Pavlović-Barili je poznata slikarka.⎯ pri rastavljanju reči na kraju reda: bor-ba, zem-lja…⎯ u složenicama čiji je prvi deo napisan arapskom cifrom: Brzo je protekao naš 2-nedeljni boravak […]