Oznaka: kada se koristi crtica

CRTICA (-)

Kako se koristi Crtica (-) i kada Crtica se stavlja: ⎯ između delova polusloženica: U Herceg-Novom ce, no tradiciji, održava praznik mimoze. Redovno posećuje auto-trke. ⎯ između dvostrukih ženskih prezimena: Milena Pavlović-Barili je poznata slikarka. ⎯ pri rastavljanju reči na kraju reda: bor-ba, zem-lja… ⎯ u složenicama čiji je prvi deo napisan arapskom cifrom: Brzo […]