Oznaka: kada koristiti pošiljalac

pošiljalac ili pošaljioc

Kako se piše videćemo ili vide ćemo?   U srpskom jeziku, pravilnije je koristiti izraz pošiljalac kada se govori o osobi ili entitetu koji šalje nešto. Iako se reč pošaljioc takođe može sresti, pošiljalac se smatra standardnijim i prikladnijim izborom, posebno u formalnim kontekstima. Pošiljalac se odnosi na osobu ili entitet koji šalje pošiljku, dokument […]