Oznaka: izčitati

iščitati ili izčitati

Kako se piše iščitati ili izčitati? Pravilno je iščitati.  Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da suglasnik z pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog č, a onda će doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, kada ovo dobijeno s ispred prednjonepčanog č prelazi u š. (iz- + -čitati -> isčitati […]