Oznaka: ispravci

ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotreblјavamo.   Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (ispravci), ali ukoliko ovu reč upotreblјavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (ispravki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se […]