Oznaka: inicijacija

gnoza

Šta je gnoza? Šta znači gnoza?Gnoza – krenimo od reči gnosis što na grčkom znači znanje. Ali ne umno znjanje niti intelektualno, uobičajeno, svakodnevno znanje. Gnoza je lično, intimno znanje koje je dobijano direktnim putem kroz raznovrsne predaje i inicijacije.