bliži ili bliskiji

Kako se piše bliži ili bliskiji?

Piše se i jedno i drugo.

Oblik bliži dobijen je tako što je na osnovu reči bliz- dodat nastavak -ji. Glas j jotujesuglasnik osnove prideva (z), koji se nalazi ispred nastavka za rod (broj i padež), pa se nastavak -j ne vidi. Superlativ ovog prideva glasi najbliži.
Oblik bliskiji dobijen je tako što je na osnovu blisk- dodat nastavak -iji.
U Rečniku SANU, kao i u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna, navodi se oblik bliži, dok se za oblik bliskiji, u bilo kom značenju, navodi da je nepravilan. Ali se u Pravopisu iz 1993. i 2010. godine, kao komparativ prideva blizak, navodi samo oblik bliskiji. Oblik bliskiji koristi se da označi prisnost.

Primeri u rečenici:

Prvo sam otišao u market na početku ulice, jer mi je on bliži.

Kada sam krenuo u školu, išao sam u Pančevo jer mi je tamo bliže.

Bliže mi je da se vraćam kući kroz park, nego glavnom ulicom.

Marko je više pričao sa mnom nego sa Nikolom, jer je sedeo bliže meni.

Počeli smo da provodimo više vremena zajedno i postajali sve bliskiji.

Bliskija sam sa sestrom od tetke nego sa rođenom sestrom.

Marka smatram bliskijim prijateljem, iako se kraće poznajemo.

Tata mi je bliskiji nego mama jer imamo više zajedničkih interesovanja.