bekraund ili bekgraund?

Kako se piše bekraund ili bekgraund?

Piše se bekgraund.
Ova reč spada u anglicizme. U reči se odstupa od glasovne alternacije Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Alternacija u ovakcim rečima zahteva i ušrošćavanje sugalsničkih grupa, te bi se u nastaloj reči (begraund) ”zamaglilo” značenje.

Primeri:

Sviđa mi se njegov bekgraund na telefonu.
Koristo je svoj muzički bekgraund.
To je bi njegov životni bekgraund.