Oznaka: indentičan

identičan ili indentičan

Kako se piše identičan ili indentičan? Pravilno je identičan. U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je jednostavno reč stranog porekla i treba je prihvatiti takvu, a ne dodavati glas n! Na primer: Rodila je identične blizance.