Oznaka: i kako

ikako ili i kako

Kako se piše ikako ili i kako? Piše se ikako u značenju priloga, na primer: Da li je ikako moguće da on dođe sutra?  Dozvolјeno je odvojeno pisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga kako, na primer: I kako sad da mu objasnim?