Oznaka: i ako

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako?Piše se iakou dopusnom značenju (mada, premda), ali u spoju sastavnog veznika i i uslovnog veznika ako, pravilno je odvojenopisanje.  Primeri:  Iako joj je rekao da neće doći, ipak je došao.  I ako ti kažem da uradiš domaći, da li ćeš?