Oznaka: humanitarna

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja? Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju sa -kinja odstupamo od pravila gubljenja suglasnika. Tačnije ne uprošćavamo suglasničke grupe radi lakšeg izgovaranja reči. Stilistkinja, artistkinja, flautistkinja… Aktivistkinja – Primeri u rečenici: Aktivistkinja napredne stranke ne voli opoziciju. Marija je aktivistkinja humanitarne organizacije, […]