Oznaka: humanitarna

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja?Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju sa -kinja odstupamo od pravila gubljenja suglasnika. Tačnije ne uprošćavamo suglasničke grupe radi lakšeg izgovaranja reči.Stilistkinja, artistkinja, flautistkinja…Aktivistkinja – Primeri u rečenici:Aktivistkinja napredne stranke ne voli opoziciju.Marija je aktivistkinja humanitarne organizacije, nemojte je zaboraviti. Aktivistkinje mladih […]