Oznaka: htio

vidio ili vidjeo

Kako se pravilno piše vidio ili vidjeo?Pravilno se piše vidio.Oblik „vidio” je u prvom licu jednine radnog glagolskog prideva od glagola vidjeti (ijekavica), odnosno videti (ekavica). Prema pravopisu, glas e u ekavskom izgovoru odgovara glasu i u ijekavskom izgovoru, ispred glasa o nastalog od l.Svi oblici glagola vidjeti u radnom glagolskom pridevu na ijekavici: vidio-vidjela-vidjelo […]